Therapie met psychedelica

Therapie met psychedelica wordt steeds bekender en geaccepteerd in de maatschappij. Dit komt door verschillende factoren. Allereerst zijn er de vele documentaires die aandacht besteden aan de potentie van psychedelische therapieën. Deze documentaires hebben bijgedragen aan een groter bewustzijn en begrip voor deze therapievorm en hebben zo bijgedragen aan een betere publieke opinie. Daarnaast worden er steeds meer onderzoeken afgerond die laten zien dat psychedelische therapieën weldegelijk effectief kunnen zijn bij het behandelen van diverse mentale aandoeningen. Uit deze onderzoeken blijkt dat deze therapievorm veilig en relatief weinig bijwerkingen heeft. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de therapie. Door deze verschillende factoren wint therapie met psychedelica steeds meer aan populariteit en willen steeds meer mensen gebruik maken van de helende krachten van psychedelische therapie ter behandeling van uiteenlopende mentale gezondheidsproblemen of als spirituele ervaring.

Psychedelica therapie

Legale psychedelische sessies

Vooralsnog wordt therapie met behulp van psychedelica nog niet erkend als medische behandeling. De sessies die wij aanbieden zijn momenteel alleen legaal als we deze bestempelen als niet-medisch van aard én we mogen alleen maar gebruik maken van legale varianten van de eerder genoemde stoffen. We verwachten dat dit in 2024 nog zo zal blijven en dat er in of na 2025 veranderingen in de wet komen om psychedelische therapie als medische behandeling te laten bestempelen. Tot die tijd zullen zorgverzekeraars geen psychedelische sessies vergoeden.

Psychedelica zijn niet voor iedereen

Bovendien zijn psychedelica niet veilig voor iedereen, vooral niet voor mensen die bepaalde medische aandoeningen hebben, zoals een hart- of leveraandoening of een familiegeschiedenis van psychische aandoeningen. Daarom moet iedereen die een sessie wilt doen eerst gescreend worden op veiligheid.

Verschillende psychedelische therapie

MDMA, LSD en Psilocybine behoren allemaal tot de groep van psychedelische drugs, maar hebben elk hun eigen unieke kenmerken en effecten. MDMA staat bekend om zijn euforische en empathogene effecten, waarbij gebruikers een gevoel van verbondenheid en intimiteit ervaren. LSD veroorzaakt hallucinaties, veranderingen in perceptie en een gevoel van eenheid met de omgeving. Psilocybine produceert visuele effecten, zoals kleuren die levendiger lijken en patronen die in objecten lijken te bewegen en kan ook spirituele of mystieke ervaringen teweegbrengen.

Hoewel deze drugs enkele overeenkomsten hebben, zoals de invloed op perceptie en gevoelens van verbondenheid, zijn er ook belangrijke verschillen in hun effecten en farmacologie. Bijvoorbeeld, MDMA werkt door het verhogen van de serotonine niveaus in de hersenen. LSD en psilocybine danken hun werking door zelf activiteit te vertonen op voornamelijk de serotonine-receptoren. Daarnaast hebben deze psychedelische drugs ook verschillende risico’s en bijwerkingen zoals neurotoxiciteit in het geval van MDMA en verminderde controle over de werkelijkheid bij LSD en psilocybine gebruik. Bij het gebruik van deze middelen tijdens psychedelische therapie wordt er vooraf gekeken welke het beste bij de cliënt past. Lees meer over de verschillende psychedelische therapieën via de knoppen.

Veelgestelde vragen over psychedelische therapie

Welke psychedelische drugs zijn er?

Er zijn verschillende psychedelische drugs beschikbaar, waaronder LSD, psilocybine (paddenstoelen), mescaline (peyote cactus), MDMA (ecstasy), DMT (ayahuasca) en 2C-B. De meeste geven visuele hallucinaties.

Wat doet psychedelica met je?

Psychedelica kunnen verschillende effecten hebben op je, zoals visuele hallucinaties, veranderingen in waarneming, verhoogde emoties en een veranderde bewustzijnstoestand. Elk psychedelicum heeft echter zijn eigen unieke werking.

Wat is psilocybine therapie?

Psilocybine therapie is een vorm van behandeling waarbij psilocybine wordt gebruikt om therapeutische effecten te bereiken tijdens een trip met ondersteunende (psycho)therapie.

Welke psychedelica zijn legaal?

Over het algemeen zijn de meeste psychedelica in Nederland legaal of er is een legale variant. Zo is psilocybine legaal in de vorm magische truffels en zijn LSD en MDMA legaal als er een analoog van gebruikt wordt.