MDMA therapie

MDMA-therapie is een opkomende behandelmethode voor diverse psychische aandoeningen voor met name posttraumatische stressstoornis (PTSS) en angststoornissen. Deze benadering maakt gebruik van de psychoactieve stof 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) of soortgelijke stoffen om therapeutische doorbraken te bevorderen.

Bij MDMA therapie wordt de stof niet recreatief gebruikt, maar in een gecontroleerde therapeutische omgeving onder begeleiding van getrainde professionals. Het doel is om een diepere verbinding met de emoties en herinneringen van de patiënt te bevorderen, waardoor de onderliggende oorzaken van de psychische aandoening beter begrepen en verwerkt kunnen worden.

Hoe werkt MDMA?

MDMA werkt door vooral de activiteit van drie neurotransmitters te verhogen: dopamine, noradrenaline en serotonine. Deze neurotransmitters helpen bij het reguleren van de stemming, energie, eetlust, emoties, seksuele activiteit en slaappatronen. De uitgebreide uitleg over hoe MDMA en legale anologen werken is te vinden via de onderstaande pagina.

Wetenschappelijk onderzoek

De laatste bekende onderzoeken naar MDMA therapie zijn onderstaande. De meeste onderzoeken worden afgerond met een slagingskans van rond de 80% om diverse angstklachten te verminderen met 2 of 3 sessies.

 • Mithoefer MC et al. MDMA-assisted therapy for severe PTSD: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. Nat Med. 2021 May;27(5):801-809.
 • Feduccia AA et al. Breakthrough for trauma treatment: safety and efficacy of MDMA-assisted psychotherapy compared to paroxetine and sertraline. Front Psychiatry. 2019 Aug 23;10:650.
 • Mithoefer MC et al. Durability of improvement in post-traumatic stress disorder symptoms and absence of harmful effects or drug dependency after 3,4-methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy: a prospective long-term follow-up study. J Psychopharmacol. 2013 Jan;27(1):28-39.
 • Oehen P et al. A randomized, controlled pilot study of MDMA (±3,4-Methylenedioxymethamphetamine)-assisted psychotherapy for treatment of resistant, chronic Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). J Psychopharmacol. 2013 Jan;27(1):40-52.
 • Mithoefer MC et al. A randomized trial of ±3,4-methylenedioxymethamphetamine-assisted therapy for the treatment of severe posttraumatic stress disorder in chronic combat veterans. J Clin Psychiatry. 2020 Dec 15;82(1):19m13277.
 • Ot’alora G et al. 3,4-methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy for treatment of chronic posttraumatic stress disorder: A randomized phase 2 controlled trial. J Psychopharmacol. 2018 Dec;32(12):1295-1307.
 • Wagner MT et al. Therapeutic effect of increased openness: Investigating mechanism of action in MDMA-assisted psychotherapy. J Psychopharmacol. 2017 Aug;31(8):967-974.
 • Mithoefer MC et al. MDMA-assisted psychotherapy for treatment of PTSD: study design and rationale for phase 3 trials based on pooled analysis of six phase 2 randomized controlled trials. Psychopharmacology (Berl). 2019 Aug;236(9):2735-2745.
 • Carhart-Harris RL et al. MDMA-assisted psychotherapy for alcohol use disorder: a proof-of-concept study. J Psychopharmacol. 2020 Oct;34(10):1131-1141.
 • Danforth AL et al. Reduction in social anxiety after MDMA-assisted psychotherapy with autistic adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. Psychopharmacology (Berl). 2018 Nov;235(11):3137-3148.
 • Mithoefer MC et al. MDMA-assisted psychotherapy for anxiety associated with life-threatening illnesses: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 pilot study. Psychopharmacology (Berl). 2020 Jan;237(1):277-289.
 • Sessa B et al. First study of safety and tolerability of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)-assisted psychotherapy in patients with alcohol use disorder: preliminary data on the first four participants. BMJ Case Rep. 2019 Jul 29;12(7):e230109.
 • Feduccia AA et al. MDMA-assisted psychotherapy for PTSD: Are memory reconsolidation and fear extinction underlying mechanisms? Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018 Jun 8;84(Pt A):221-228.
 • Jerome L et al. Long-term follow-up outcomes of MDMA-assisted psychotherapy for treatment of PTSD: a longitudinal pooled analysis of six phase 2 trials. Psychopharmacology (Berl). 2020 Jan;237(1):248-258.
 • Sessa B et al. The use of MDMA in the treatment of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in the context of psychotherapy: The UK perspective. J Psychopharmacol. 2020 Oct;34(10):1095-1100.
 • Kuypers KP et al. No evidence that MDMA-induced enhancement of emotional empathy is related to peripheral oxytocin levels or 5-HT1a receptor activation. PLoS One. 2014 Jun 17;9(6):e100719.

Hoe verloopt een MDMA sessie?

MDMA sessies hebben een goede screening, voorbereiding, sessie en integratie nodig. Ten eerste moet er gekeken worden of een MDMA sessie gezondheidstechnisch mogelijk is. Na het doorlopen van de intake zal het duidelijk worden of er contra-indicatie te bespeuren zijn en of een sessie veilig kan plaatsvinden. De tijd tussen de intake en de sessie wordt gebruikt om de neurochemie te verbeteren en om psychologisch voor te bereiden op de sessie. Het kan zomaar zijn dat er wat huiswerk gedaan dient te worden in de vorm van kleine opdrachten.

Tijdens de dag van de MDMA sessie wordt er tijd genomen om door te bespreken wat de doelen zijn en hoe de dag eruit komt te zien. Tevens worden er tips gegeven hoe er om gegaan kan worden met bepaalde situaties. Nadat MDMA, of de analogon, begint te werken wordt de sessie gekenmerkt met gesproken gedeelten afwisselend met ongesproken perioden. Tijdens de fasen zonder gesprek wordt geadviseerd om met een oogmasker te luisteren naar de muziek totdat de behoefte weer ontstaat om te praten.

Na de sessie is er een korte bespreking en één week na de sessie wordt er telefonisch nog een nabespreking gehouden. Dit laatste gesprek fungeert als integratiegesprek.